витрата масова


витрата масова
расход массовый - mass flow rate - *Massenabgabe – витрата рідини, газу або сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу (кг/с, моль/с).

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "витрата масова" в других словарях:

  • витрата — расход (подача) rate of flow, discharge *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз …   Гірничий енциклопедичний словник

  • витрата насосу масова — подача насоса массовая mass rate of flow *Massenstrom – добуток величини густини ρ переміщуваної рідини (або гідросуміші) та об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ•Q. У разі значної зміни густини у розрахунках використовують значення густини ρ… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідравлічна потужність насоса — гидравлическая мощность насоса pump power output *Förderleistung, Pumpenleistung – внутрішня потужність насоса, що витрачається на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних витрат. Обчислюється за формулою: Pг = q g H = ρ Q g H, де q –… …   Гірничий енциклопедичний словник